ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2014 / ΩΡΑ: 14:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.341/11-03-2014 Aπόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΡ/ΣΜΟΥ: 450.000,00 ευρώ με (Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το υποέργο
αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 365.033,00€ ( δαπάνη
Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Ανακοίνωση…