ΠΙΝΑΚΑΣ 7-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 11-3-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/03/2014 / ΩΡΑ: 09:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ