ΠΙΝΑΚΑΣ 8-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17-3-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2014 / ΩΡΑ: 10:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ