ΠΙΝΑΚΑΣ 9-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21-03-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2014 / ΩΡΑ: 10:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ