ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2014 / ΩΡΑ: 16:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

          Με την  υπ’ αριθμ. Φ18/1245/18-03-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,   στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ» , που βρίσκεται στη Δάφνη Καλαβρύτων  Τ.Κ. 25004, επιβλήθηκε χρηματικό  πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ( 500,00)€,  επειδή σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 12-10-2012  στο προϊόν  «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΖΑΧ» και το οποίο προμήθευσε η ανωτέρω επιχείρηση , το δείγμα βρέθηκε  «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, εφαρμόσθηκαν δε οι διατάξεις, των  παρ. 4  και 6 του άρθρου  19 του
Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013), και  του άρθρου 68 της  Α2-861/14-8-2013 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ /Β/2044/22-8-2013).