Προκύρηξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμου για την Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2014 / ΩΡΑ: 12:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ