ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2014 / ΩΡΑ: 15:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ), ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-3-2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2024.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:ΒΙΚΝ7Λ1-052