Αποτελέσματα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2014 / ΩΡΑ: 15:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ