Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημ. Μειοδ. Διαγωνισμού της Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2014 / ΩΡΑ: 15:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.ΕΟ.) της Π.Ε. Κορινθίας»,προϋπολογισμού 85.165,20€ (διακήρυξη οικ.27104/2118/07-4-2014).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ : Απόφαση παράτασης ημερομηνίας διαγωνισμού