ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/04/2014 / ΩΡΑ: 13:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Εκλογών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι η ιστοσελίδα για την καταχώριση των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων για τις επερχόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει και λειτουργεί κανονικά. Καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ολοκληρώσουν άμεσα τις απαραίτητες για την πρόσβασή τους στο σύστημα ενέργειες.
Η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται στην ιστοσελίδα της «Διαφάνειας» η οποία είναι προσβάσιμη από σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr/el/Elections και στο www.ekloges.ypes.gr.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 13697/4.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν καταχωρίσει μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών όλες τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Τα έγγραφα για την πιστοποίηση του συνδυασμού, ώστε να παραλάβουν τον κωδικό δημοσιοποίησης, πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ