Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του (Κ.Τ.ΕΟ.) της Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/04/2014 / ΩΡΑ: 13:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.ΕΟ.) της Π.Ε. Κορινθίας» ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ