Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημοσίου ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «Γιάλοβας» Π.Ε. Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7Λ1-ΑΕ0)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2014 / ΩΡΑ: 12:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημοσίου ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «Γιάλοβας» Π.Ε. Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7Λ1-ΑΕ0).