Διακηρυξη Υλικών Διαγράμμισης Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2014 / ΩΡΑ: 12:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Αργολίδας, προϋπολογισμού 60.000, 00 € χωρίς ΦΠΑ.

Δείτε την Διακήρυξη…