Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας και Απόρριψης υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αρ. ΣΟΧ 1/2014 (αρ. πρωτ. 9163/3076/12-02-2014, ΑΔΑ: ΒΙΚΘ7Λ1-ΝΦΛ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2014 / ΩΡΑ: 08:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους, τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης) :

YE

TE

ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ 1-2014