Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/04/2014 / ΩΡΑ: 13:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.572/4-04-2014 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ», πρ/σμού:140.000,00 € με (Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 113.481,30 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2014/04/anavalos.pdf