Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το Ηλεκτρονικό Καλάθι και την Ψηφιακή Περιφέρεια. Έντονο το ενδιαφέρον των υποψηφίων αναδόχων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 / ΩΡΑ: 08:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση των δύο Δημόσιων Διεθνών Διαγωνισμών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα έργα «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και «Ψηφιακή Περιφέρεια Πελοποννήσου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση. Το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων αναδόχων αποτυπώθηκε κατά την υποβολή προσφορών, 7 και 11 εταιρειών και κοινοπραξιών εταιρειών αντίστοιχα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την εμπιστοσύνη προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αξιοπιστία της κατά την προετοιμασία, προκήρυξη και υλοποίηση των έργων.

Συγκεκριμένα :
Α. για το έργο : «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου», με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, υποβλήθηκαν 7 προσφορές από εταιρείες και κοινοπραξίες εταιρειών.

Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό. Στην υπηρεσία θα συμπεριληφθούν οι περιγραφές όλων των προϊόντων του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν ενταχθεί (ή αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια του έργου) στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’, αλλά και γενικότερα κάθε καινοτόμο ‘παράγωγο’ προϊόν (π.χ. φυτικά καλλυντικά), όπως και κάθε άλλο προϊόν που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας και η παρουσία του μπορεί να ενισχύσει το καλάθι. Στόχος είναι το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να αποτελέσει την Πύλη του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ιδίως στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας της επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την οικονομία της Περιφέρειας, ενώ θέτει τις βάσεις για το Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αγροτών.