ΠΙΝΑΚΑΣ10-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 26-3-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 / ΩΡΑ: 13:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ