ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/04/2014 / ΩΡΑ: 20:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προμήθεια αναγκαίων ειδών για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών του Μαΐου 2014, όπως αυτά αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση των «περί προμηθειών και εκτέλεσης έργων του Δημοσίου και περί Δημοσίου Λογιστικού διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 130 παρ. 3 της εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ