ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/04/2014 / ΩΡΑ: 10:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής των ειδών σε ΕΥΡΩ ,κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται από το τμήμα Εμπορίου- Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Απλή Αμόλυβδη Βενζίνη κίνησης , Πετρέλαιο Κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 20.000,00€

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ