ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Σε ειδική συνεδρίαση του Περ. Συμβ. Πελ/σου, στις 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ, με θέμα: Εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.