Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναγκαίων ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4, για τη διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών