Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίσης του έργου FIREMED

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από το παρακάτω σύνδεσμο :
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ FIREMED