Π Ι Ν Α Κ Α Σ -Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 11-4-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/04/2014 / ΩΡΑ: 13:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ