Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκχωρήθηκε το 30% του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2014 / ΩΡΑ: 19:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A-ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης καλωσορίζει την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη για την εκχώρηση του 30% του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στις Περιφέρειες.

 

«Η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση των παρεμβάσεών μας, κατά το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, όπου ζητήσαμε οι Περιφέρειες να διαχειριστούν περισσότερους πόρους. Το διεκδικήσαμε με αποφασιστικότητα και βάσει του σχεδίου μας, αφού προηγούμενα αποδείξαμε σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στους πολίτες, ότι οι Περιφέρειες μπορούν να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα τους Ευρωπαϊκούς πόρους, και το πετύχαμε» δήλωσε ο κ. Τατούλης

 

Το θέμα της εκχώρησης διαχείρισης μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 σε περιφερειακό επίπεδο αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ασκώντας πιέσεις για την πραγματοποίησή του. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη τέθηκε το θέμα προς την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), καθώς και προς τον Υπουργό κ. Τσαυτάρη. Το ζήτημα αυτό ο κ. Τατούλης το είχε θέσει και προς τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Johannes Hahn, καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επίσημη ανακοίνωση της απόφασης εκχώρησης των πόρων αποτελεί επιστέγασμα αυτών των πρωτοβουλιών και έρχεται να δικαιώσει και να επιβραβεύσει τις συνεχείς προσπάθειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη μεταφορά μέρους του τομεακού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Περιφέρειες.

 

Οι εκχωρούμενες δράσεις θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της Πελοποννήσου και σε συνδυασμό με το στρατηγικό σχεδιασμό και  προγραμματισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη (καλάθι αγροτικών προϊόντων, Δημοπρατήριο, πρόγραμμα ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας) θα δημιουργήσουν συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων της Πελοποννήσου. 

 

Ειδικότερα, οι δράσεις για τις οποίες εκχωρούνται πόροι αφορούν ιδίως σε ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες, επενδύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επενδύσεις για τη μεταποίηση και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, επενδύσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και σε ανάπτυξη συνεργασιών για την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα και την προώθηση της καινοτομίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επεσήμανε ότι η εκχώρηση αυτή αποτελεί μια σημαντική αρχή με ουσιαστικά αποτελέσματα. Η περαιτέρω, όμως, εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και διαχείριση της αγροτικής παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί πάγια θέση και διεκδίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.