Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2014 / ΩΡΑ: 11:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ