Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2014 / ΩΡΑ: 08:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Μετακίνηση, εκσυγχρονισμός, αλλαγή ονομασίας των εκτρεφόμενων ειδών και επέκταση της πλωτής μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας σε παρακείμενη θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Όρμος Μικρής Βουρλιάς» , Δήμου
Ναυπλιέων , ΠΕ Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…