ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2014 / ΩΡΑ: 12:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Με την υπ΄ αριθμ. Φ18/1931 / 7-5-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στην επιχείρηση «Ψιλικά » της MARGARITA DIMITROVA (Μαργαρίτα Δημήτροβα)  , που βρίσκεται στην  Κορώνη Μεσσηνίας , επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000,00)€, επειδή σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε η  μη ύπαρξη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν coca – cola zero(μπουκάλι πλαστικό 500ml) που υπήρχε στο ψυγείο της εν λόγω επιχείρησης. Εφαρμόστηκαν  οι διατάξεις  του άρθρου 1, παράγραφος 4, περίπτωση α της Α2 861/14-08-2013 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης  (ΦΕΚ/ Β/2044/22-08-2013).

Για να δείτε την πράξη επιβολής προστίμου πατήστε εδώ