ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19 Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/05/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2014 / ΩΡΑ: 17:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ