Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – ΒΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ – ΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ» προϋπολογισμού 300.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/05/2014 / ΩΡΑ: 10:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ