Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στον Τομέα Φυτικής Παραγωγής – Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/06/2014 / ΩΡΑ: 08:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ