ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2014 / ΩΡΑ: 10:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ