ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 / ΩΡΑ: 14:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ Τριφυλίας ανακοινώνει την ̟πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2014 (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την κάλυψη π̟αροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Για να δείτε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ