ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 / ΩΡΑ: 12:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Για να δείτε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ