Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 16MW την θέση με τοπωνύμιο «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 13:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση στο παρακάτω σύνδεσμο :
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Σαμπάλες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014 –