Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» και βρίσκεται στην θέση «Όρμος Κόκκινο Χώμα» στο Σαρωνικό Κόλπο του Δήμου Σολυγείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 13:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση στο παρακάτω σύνδεσσμο :

Ιχθυοτροφεία Σολυγείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014