Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟμε τίτλο “Βιοτεχνία επεξεργασίας – τυποποίησης – εμπορίας ελαίων και ελαιολάδου – ελαιοτριβείου – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων ( τηγανελαίων)»,και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Λαπαριά» της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου Β. Κυνουρίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 13:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
λυμπερόπουλος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014