Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 8 MW»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 13:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από το παρακάτω σύνδεσμο :
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Αστραπή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014