ΠΙΝΑΚΑΣ 20-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 6-6 -2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 / ΩΡΑ: 10:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ