Π Ι Ν Α Κ Α Σ -εμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17-6 -2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 10:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ