Π Ι Ν Α Κ Α Σ 18 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 09-05-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2014 / ΩΡΑ: 08:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ