Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο κτιριακής επέκτασης υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδος δυναμικότητος 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Τραχείωτενα» της Τ.Κ Αρχαίας Επιδαύρου της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2014 / ΩΡΑ: 12:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014