Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β’ Φάκέεος του έργου με τίτλο : «Αγωγός μεταφοράς νερού από πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2014 / ΩΡΑ: 12:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
Αγωγός πηγών Βασιλοπόταμου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Π.Ε. 2014