Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μονάδας Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος και βρίσκεται στην θέση «Σούφρα» της Τ.Κ. Καλλιανίου, Δ.Ε. Τροπαίων, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 12:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
παναγόπουλος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Π.Ε. 2014