Έργο με τίτλο : «Δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος», στη θέση «Χρυσοβίτσα- Πλατάνα» Δ.Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/07/2014 / ΩΡΑ: 12:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ