Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α) (μέχρι 34 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων και β) (μέχρι 60 ημερομίσθια ) συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2014 / ΩΡΑ: 11:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από
την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 έως και την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014