Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2014- 2015,συνολικού προϋπολογισμού 3.572.479,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2014 / ΩΡΑ: 07:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :
Διακήρυξη