ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2014 / ΩΡΑ: 09:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 977/06/06/2014 (ΑΔΑ:7ΕΩ47Λ1-19Μ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» Πρ/σμού: 16.424.500,00 € (με
Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
προϋπολογισμό:10.025.167,42 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και 2.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό:3.021.420,01 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε,
απρόβλεπτα).

Δείτε την Διακήρυξη…