ΠΙΝΑΚΑΣ-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-7 -2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/07/2014 / ΩΡΑ: 10:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ