Π Ι Ν Α Κ Α Σ 26 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 25 -07 -2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/07/2014 / ΩΡΑ: 12:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ