Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,8 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Μπελεχέρι» των Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/07/2014 / ΩΡΑ: 07:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακα΄τω σύνδεσμο :

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ